14260

GOST 14260 {-89} Plody čili papriky. Technické podmienky. ACS: 11. 120. 10 KGS: P66 Ovocie. Bobule Na oplátku: GOST 14260-69 Akcia: Od 01.01.90 do Poznámka: Sat "Liečivé rastlinné suroviny: korene, ovocie, suroviny". Časť 2 Text dokumentu: GOST 14260 "Ovocie čili papriky., Technické špecifikácie."

Príručka GOST. 2009.

Populárne Príspevky

Odporúčaná, 2019

Roztoky
Veľká sovietska encyklopédia

Roztoky

žIaruvzdorné (it Mortel, lat mortarium - .. malta, izvostka) tonkoizmelchonnye žiaruvzdorné zmesi určené (typicky po pridaní vody), o väzbu žiaruvzdorných výrobkov v murive a injektáže. M pozostáva z plniva a spojiva; ich chemické a mineralogické zloženie by malo spravidla zodpovedať povahe žiaruvzdorného muriva.

Čítajte Viac
Mons
Veľká sovietska encyklopédia

Mons

Bergen (fr. Mons, Flam. Bergen), mesto v Belgicku, správnym strediskom provincie Hainaut. 28, 7 tisíc obyvateľov (1971). Nachádza sa na kanáli Sambre-Scheldt. J. -g. uzol. Stredisko uhoľnej a uhoľnej panvy. Spracovanie kovov, výroba vlnených a bavlnených textílií, bielizeň, šnúrky, porcelánové výrobky; chemických, potravinárskych podnikov.

Čítajte Viac
50020. 3
Príručka GOST

50020. 3

P GOST 50020 3 {-92 (IEC 621-3-79)} Elektroinštalácia pre vonkajšie miestach za ťažkých podmienok (vrátane otvoreného dobývanie nerastných surovín). Časť 3. Všeobecné požiadavky na elektrické zariadenia a pomocné zariadenia. ACS: 29. 260. 99 CHS: E02 Štandardy výpočet a návrh akcie: C 01. 01. 93 Poznámka: reissue 2004 So "Elektrická Rudnichnoe" .

Čítajte Viac
Paracas
Veľká sovietska encyklopédia

Paracas

(Paracas) archeologické kultúry kmene sa usadili poľnohospodárov, ktorí žili v 2. polovici 1. tisícročia pred naším letopočtom. e. - začiatok n. e. na južnom pobreží moderného Peru. Pomenoval polostrove Paracas, kde v roku 1925 archeológ H. C. Tello bol prvýkrát objavený cintorín tejto kultúry. Tvorcovia kultúry P.

Čítajte Viac
51859
Príručka GOST

51859

GOST R 51859} {-2002 Oil .. Stanovenie síry metódou svetelného zdroja. ACS: 75. 080 KGS: B09 Skúšobné metódy. Baliť. Značenie Akcia: Vzhľadom k tomu, 01. 01. 2003 Poznámka: je autentický text ASTM D 1266-98, pozri tiež reissue 2006 Sat "Oil Analysis Techniques Part 3 ...". Text dokumentu: GOST R 51859 "Ropné výrobky - Stanovenie síry metódou svetelných zdrojov" Príručka GOST.

Čítajte Viac
ŠPičkový transformátor
Veľká sovietska encyklopédia

ŠPičkový transformátor

Transformátor , konvertuje sínusové napätie na impulzné napätie s polaritou, ktorá sa mení na každú polovicu. P. -T. Jeden z najjednoduchších vzorov má magnetické jadro s rôznymi hrúbkami jadra. Sekundárne vinutie je umiestnené na tenšej lište. Pri prúdiaca v primárnom vinutí sínusového prúdu dochádza v magnetický tok, ktorý je už pri nízkej intenzite prúdu saturuje magnetické tenké tyče, pričom elektromotorické napätie indukované v sekundárnom vinutí má charakter impulzné (efektívna hodnota).

Čítajte Viac
SHOCK DAY
Finančný slovník

SHOCK DAY

SHOCK DAY (deň nárazu) Deň, kedy sú uverejnené podmienky novej emisie cenných papierov. Financie. Vysvetľujúci slovník. 2. vydanie. - M .: "INFRA-M", Vydavateľstvo "Ves Mir". Brian Butler, Brian Johnson, Graham Seadwell a ďalší. n. Osadchaya IM. 2000. .

Čítajte Viac