4087

GOST 4087 {} -69 Podložky rýchla konštrukcie ACS: ... 21 30 060 CHS: G27 nástroje a pomocné nástroje Miesto: GOST 4087-57 Akcia: C 01. 07. 70 Modified MIS 9/80, 7/89 Poznámka: re-vydania v roku 2005 v texte dokumentu: GOST 4087 "Umývačky rýchlo oddeliteľné. Výstavba. "

Príručka GOST 2009.

Populárne Príspevky

Odporúčaná, 2019

Upravený účet
Finančný slovník

Upravený účet

Modifikovaná ACCOUNT (modifikované účty) Forma výročných správ zo zákona (ročné účty) pre malé a stredne veľkých spoločností v Spojenom kráľovstve. V súčasnej dobe sú všetky spoločnosti sú povinní predložiť úplnú správu svojim akcionárom, aj keď zhustené výroky sú považované, a to aj vo veľkých spoločnostiach.
Čítajte Viac
51088
Príručka GOST

51088

GOST R 51088 {-97} Sady činidiel pre klinickú laboratórnu diagnostiku. Všeobecné špecifikácie. ACS: 11. 100 КГС: Р24 Zariadenia, prístroje, príslušenstvo a zariadenia používané na diagnostiku a liečbu. Endoskopy Akcia: Od 01. 07. 98 Upravené: IUS 2/2000 Text dokumentu: GOST R 51088 " Príručka GOST.
Čítajte Viac
Percento odporu
Finančný slovník

Percento odporu

Percento odporu percento rezistencie - oscilátor, ktorý spočíta, ako blízko je aktuálna uzatváracia cena na extrémy trhu dosiahol v posledných niekoľkých dní. Percento odporu sa pohybuje od 0 do 100. Signály oscilátora sú hodnoty blízke hraničným hodnotám. V angličtine: Percento rezistencie Anglické synonymá: PCR Tiež: Trhové oscilátory Finančný slovník Finam.
Čítajte Viac
Daňový inšpektorát
Finančný slovník

Daňový inšpektorát

Daňové inšpekcia daňové inšpekcia - štátne orgány dohliadať na včasné a úplné platby daní, ukladanie sankcií osobám, ktoré vyhnúť sa plateniu daní, prispievajú k riadnemu fungovaniu daňového systému, vykonávať daňové dokumentácia , V angličtine: Daňová inšpekcia Tiež: Štátna daňová služba Finančný slovník spoločnosti Finam.
Čítajte Viac