Oh - toto je ... Čo je to Oh? - 2018 | Veľká sovietska encyklopédia - 2018

O

šestnásty list modernej ruskej abecedy. Pri sledovaní sa vráti na cyrilickú abecedu. Pod vplyvom gréckeho listu mal zvuk "o" v cyrilike abecedy dva nápisy o ("on") a ω ("omega"), v hlagolíci θ a θ. V civilnej abecede bol tento nepotrebný grafický rozdiel odstránený. Číselná hodnota cyrilických písmen: O - 70, ω - 800; Glagolská: θ - 80, θ - 700. Písmeno "O" je skratka pre labialized zadné samohlásky priemernej výťahu v modernej ruskej výslovnosti a dialekty akayuschih znieť "o" môže byť vypočutý len v slabike nezaťaženom. V nepresných slabikách písmeno "O" označuje zvuky blízke "a" a redukované zvuky blízko k "s" (porovnávajte "hlava").

Veľká sovietska encyklopédia. - M .: Sovietská encyklopédia. 1969-1978.

Populárne Príspevky

Odporúčaná, 2018