Prevádzka depozitára

Súprava činnosti vykonávané depozitára s účtovnými záznamami, rovnako ako uložené v cenných papieroch depozitných cenných papierov a iných materiáloch depozitného účtovníctva.

Podmienky depozitára. 2000.

Populárne Príspevky

Odporúčaná, 2018

4. 186
Príručka GOST

4. 186

ŠTandardné 4. {186} -85 SPHP , Automatické vyvažovacie zariadenia sledovania. Nomenklatúra ukazovateľov. ACS: 03. 120, 33. 200 CHS: dokumentácie T51 systém definovanie ukazovateľov kvality, spoľahlivosti a životnosti výrobkov Akcia: C 01. 01. 87 v texte dokumentu: GOST 186 4. " SPKP Automatické meracie zariadenia na sledovanie .
Čítajte Viac
10749. 5
Príručka GOST

10749. 5

GOST 10749. 5 {-80} Technický etylalkohol. Metóda stanovenia kyselín. ACS: 71. 080. 60 КГС: L29 Skúšobné metódy. Baliť. Označenie Na oplátku: GOST 10749-72 v časti sekcie. 6 Akcia: Od 01. 01. 82 Zmenené: IUS 12/85, 8/93 Poznámka: znovu vydané 1997 Text dokumentu: GOST 10749. 5 "Etylalkohol, metóda stanovenia kyselín.
Čítajte Viac