Mikroreliéf

(od Nano ... a úľavy) úľava trpaslík, reliéf výšky až niekoľkých desiatok zobraziť , vyplývajúce suffosion kras, termokras kryogénne erózie, Liparské a pôdotvorných procesov, a taktiež v dôsledku činnosť zvierat (hospodárske zvieratá, gramy Unova-hrabanie a kol.), a ľudia.

Veľká sovietska encyklopédia. - M .: Sovietská encyklopédia. 1969-1978.

Populárne Príspevky

Odporúčaná, 2018

International Year of the pokojné Slnko
Veľká sovietska encyklopédia

International Year of the pokojné Slnko

(IQSY) Program koordinuje pozorovania a štúdium slnečnej aktivity a príbuzné geofyzikálne javy, realizovaný v priebehu minimálnej slnečnou aktivitou (pre "tiché" slnko) , V programe MGSSS, ktorý sa uskutočnil v rokoch 1964-65, sa zúčastnili vedecké inštitúcie z viac ako 70 krajín. Pozorovali sme veľké množstvo (niekoľko stoviek) pozemných staníc (solárne, magnetické, ionosférické, polárne, kozmické a iné), ako aj umelé satelity a geofyzikálne rakety.
Čítajte Viac