Nara je ... Čo je Nary? - 2018 | Veľká sovietska encyklopédia - 2018

Nara

hrebeni v južnom Urale, väčšinou v Bashkir autonómnej sovietskej socialistickej republiky. Výška do 1328 m , dĺžka 45 km . Skladá sa z kremencov a pieskovcov. Svahy sú pokryté ihličnatými lesíkmi (hlavne borovica, smrek), nad 1000-1200 m - kamenné.

Veľká sovietska encyklopédia. - M .: Sovietská encyklopédia. 1969-1978.

Populárne Príspevky

Odporúčaná, 2018

Právna spôsobilosť
Veľká sovietska encyklopédia

Právna spôsobilosť

Schopnosť rozpoznať stať jednotlivci (občania) a právnické osoby majú práva a povinnosti ustanovené a povolené zákonom. V ZSSR občania, štátne organizácie, podniky, inštitúcie, kolektívne farmy a iné družstevné organizácie majú verejné organizácie občanov. Všetci občania sú si rovní P. bez ohľadu na pohlavie, rasu, národnosť, pôvod, povolanie, spoločenské postavenie, a tak ďalej.
Čítajte Viac