Prevádzka

Prevádzka
- Programovanie - vykonané akcie na operandy.

V závislosti od typu operandov sa líšia aritmetické, symbolické, logické, súborové a iné operácie.

v závislosti od počtu operandov rozlíšiť jeden (unárne), dvojitá (binárne) a zdieľané (n-ary) prevádzku. Pozri Tiež: Výrazy

Finančný slovník Finam.

Prevádzka
Operation - akcia zameraná vykonať nejakú činnosť: finančné, úverové, výrobu, maloobchod, poistenie atď

Transakcia - v ekonómii - ekonomický tok, ktorý je .. odráža tvorbu, transformáciu, výmenu, prevod alebo likvidácii ekonomickej hodnoty a zahŕňa prevod vlastníctva tovaru a / alebo finančných aktív, poskytovanie služieb alebo poskytnutie práce a kapitálu. V angličtine: Operácia Tiež: Transakcie Druhy ekonomických činností Práca

Finančný slovník Finam.

.

Populárne Príspevky

Odporúčaná, 2019

52161. 2. 14
Príručka GOST

52161. 2. 14

GOST P 52161. 2. 14 {-2005 (IEC 60335-2-14: 2002) } Bezpečnosť domácich a podobných elektrických spotrebičov. Časť 2-14. Osobitné požiadavky na kuchynské stroje. ACS: 13. 120, 040. 50 97. CHS: E75 elektrické rúry, elektrické kúrenie a ďalšie spotrebiče Miesto GOST R IEC 335-2-14-96 Akcia: dňa 01. 01.

Čítajte Viac
11930. 9
Príručka GOST

11930. 9

GOST 11930. 9 {-79} povrchových materiálov. Metódy na stanovenie bóru. ACS: 25. 160. 20 CGS: B09 Skúšobné metódy. Baliť. Označenie Akcia: C 01. 07. 80 Modified MIS 3/85, 3/90 Poznámka: re-vydania v roku 1994 v zbierke "spájkovanie, zváranie a tepelné. rezanie kovov "8 h textový dokument. GOST 11930. 9" povrchových materiálov metódy na stanovenie bóru " Directory hostia .

Čítajte Viac
9391
Príručka GOST

9391

GOST 9391 {-80} tvrdá zliatina spekaných. Metódy na stanovenie pórovitosti a mikroštruktúry. ACS: 77. 160 КГС: В59 Skúšobné metódy. Baliť. Označenie Miesto GOST 9391-67 akcie: C 01. 01. 83 Modified MIS 1/83 Poznámka: re-vydania v roku 1985 Text dokumentu: GOST 9391 "Pevné slinuté zliatiny: metódy na stanovenie pórovitosti a mikroštruktúry.

Čítajte Viac
50744
Príručka GOST

50744

GOST R 50744 {-95} Odevné oblečenie. Klasifikácia a všeobecné technické požiadavky. ACS: 13. 340. 10 CHS: M30 klasifikácie, nomenklatúra a všeobecné normy Akcia: C 01. 07. 95 ICS 12/98, 9/2002 Poznámka: re-vydania v roku 2003 v texte dokumentu: GOST R 50744 "Broneodezhda klasifikácie a všeobecných technických požiadavkách.

Čítajte Viac
Nedaňové príjmy
Veľká sovietska encyklopédia

Nedaňové príjmy

Jeden druh príjmy štátneho a miestnych rozpočtov. V kapitalizme, medzi ne patrí vládne príjmy zo štátnych podnikov, vydávanie štátnych pôžičiek, vydávanie bankoviek a ďalšie. Za socializmu odlišujú N. d. Široká a úzky zmysel. Prvými sú štátne príjmy od socialistických podnikov. Poskytujú viac ako 90% všetkých príjmov štátneho rozpočtu (Platby zo zisku, dane z obratu atď.

Čítajte Viac